Thistleglen Comanche (Oreo)
Thistleglen Belladonna (Donna)
Lihkku Jahki at Thistleglen (Ragnar)

Thistleglen Guinavere (Vera)
Lapptoppens Herax (Yogi)
Aulis Enkeli Ammi (Ammi)
Thistleglen Wilma (Wilma)
Thistleglen Toska (Tosca)
Thistleglen Gandalf (Lochan)
Thistleglen Zuni (Zuni)